freedom is our nature

öppna upp, slå dig fri, känn dig hel, bryt alla skal 
skapa utrymme, skapa rymd, låt inget hålla dig tillbaka 
låt ingenting förbli ett block, för din äkthet 
låt din sanning blomma, från dina rötter till din krona 
kalla dig själv kung för du är krönad av naturen 
du är i exitensen och det är ingen som kan hålla det ifrån dig 
 

hjärtekonst

är vi trogna till våra hjärtan eller andras? 
sanningen är att vi endast kan vara våra hjärtan till godo
människor är vår projektor
genom att förstå hur våra hjärtan slår
kan vi jämföra pulsen med någon annan 
jag kan inte känna dig om jag inte känner mig 
jag kan inte känna mig om jag inte kan känna dig
jag kan inte öppna mig för dig 
om jag inte har öppnat mig för mig
det är den individuella initimiteten 
som är konsten till att höra hjärtslag
 

RSS 2.0