mountain vibes

mountain vibes, talar om att det finns någonting oerhört större än oss, men vi är fortfarande en del utav det. vi är varelser utan någon distans från de allra vackraste frukterna och träden, de högsta bergen och de klaraste haven. allting har sin lilla form och sitt lilla unika i sig, allting har sin karaktär men vi har alla en gemensam nämare, en del av det stora hela världsaltet. mountain vibes, skyddar oss från plattformen vi alla står och trampar på, på bergen kan vi vara fria - observera hela världen med helt andra ögon och förstå att vi är mitt i det - mitt i livets hamroniska gång. en dag ska jag klättra högt högt upp och skaka hand med molnen, sluta fred med solen och i högsta toppens ögonblick klippa band med alla rädslor. imagine everything and everything will be your reality!!!  

RSS 2.0